تقدیراز خدمات ادبی محمد زمان کلمانی توسط انجمن قلم افغانستان

  محفل گرامیداشت از خدمات ادبی وفرهنگی نویسنده و شاعر شناخته شده زبانهای پشه یی، پشتو و دری روز چهارشنبه ۲۲ثور سال ۱۳۸۹توسط انجمن قلم افغانستان در دفتر مرکزی این انجمن برگزار گردید. در این محفل که به اشتراک عده کثیری از نویسنده گان، شعرا و ادب دوستان کشور در مقر آن انجمن و به انانسری […]